Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach – Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne –zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej

Inwestor: Gmina Głubczyce

Projektant: Strzeleckie Biuro Architektoniczne, Wrocław

Wykonawca: Usługi Komunalne sp. z o.o., Głubczyce